Čistička vzduchu

Prinášame rovnováhu prírody do interiéru 

Technológia nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálov. Hydroxylové radikály (OH radikály), ktoré sú hojne zastúpené v prírode, dokážu zabrániť množeniu škodlivín, určitých virusov a bakterií, čím čistí vzduch a redukuje zápach. Technológia nanoe™ X dokáže preniesť tieto mimoriadné výhody do interiéru, aby sa tvrdé povrchy, bytový textil a celý interiér premenili na čistejšie a príjemnejšie miesto k pobytu – buď  v domácnosti, v zamestnaní, alebo pri návšteve hotelov, obchodov, reštaurácií atd.